خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

دکوراسیون داخلی بدون اثاثیه زیبا نیست!

WhatsApp Image 2020-06-15 at 12.03.22

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: حتما توجه کرده اید که ﯾک اتاق بزرگ خالی به نظر خیلی سرد و بی روح می آید. در مقابل شاهد هستیم وقتی همین اتاق خالی و نامانوس با وسایل و اشیاء لازم چیده شود، جذاب و خیره کننده به نظر می رسد. در این میان کارهای زیادی وجود دارد که برای قشنگ تر شدن اتاق می توان انجام داد.

چنانچه توانایی مالی دارید با تهیه لوستر و آوﯾز بزرگ برای سقف پیشنھاد مناسبی به نظر می رسد، اﯾنطوری علاوه بر احساس عظمت و بزرگ بودن با نور چراغ ھای ﯾک لوستر فضای گرم تری را در اتاق تجربه خواھید کرد.

ممکن است نورھای رومیزی و پاﯾه دار مانند  شمعدان و آباژور ھمان کارکرد را داشته باشند دارند و چنانچه کمی قدﯾمی باشند، جلوه بیشتر و بهتری در فضا به وجود می آورند.

در این میان دﯾوارھا را فراموش نکنید. با انتخاب یک رنگ مناسب صورت خانه خود را رنگ آمیزی کنید. و با استفاده از فرش و قاب آن را از لختی و عریانی درآورید.

فراموش نکنید که ﯾک تابلوی فرش با طرح و نقشی زﯾبا می تواند توجه مهمانان شما را به خود جلب کند. پرده و آوﯾزھای پارچه ای هم به ترتیب می توانند این احساس را در مخاطب به وجود بیاورند.  همچنین با استفاده از پرده و مبل ھای بزرگ و ﯾکی دو تا مجسمه تزﯾینی نمای دﯾوارھایی که صاحب پنجره هستند زیباتر می شود.

پیشنهاد می کنیم تابلوھای نقاشی و تصاویری که خاطره ای با آن دارید را فراموش نکنید. با کمک آنها می توانید ذوق و قرﯾحه ھنری خود را به نمایش بگذارید. ضمن اینکه کاربرد این جزئیات به فضای اتاق شما یک شخصیت جالب می دهد.

رنگ دﯾوار خیلی مهم است. لحن رنگ، گرمی و سردی آنھا در انسجام با مبلمان، گل ھای آپارتمانی و ساﯾر تزﯾینانی که استفاده می کنید، در حقیقت لحن خانه شما است. رنگ گرم مثل قرمز، آرام مثل آبی و پرطراوت مثل سبز و دیگر رنگها…

به خاطر داشته باشید قبل از هر اقدامی به ﯾک برنامه حساب شده نیاز دارﯾد. نخست ﯾک رنگ اصلی برای فضای داخلی اتاق پیدا کنید. شما به رنگی نیاز دارید که علاوه بر زﯾبایی و ھارمونی موردپسند افراد خانه نیز باشد و در قدم بعد حواستان باشد اﯾن رنگ با رنگ وساﯾل تان در تضاد و اصطلاحاً جیغ نباشد.

بعد این اقدام به فکر فضای داخلی خانه باشید؟ سنتی، مدرن، کلاسیک، نئوکلاسیک، مینیمال و …

فقط باید مواظب باشید محیط را شلوغ نکنید که وقتی از سرکار بر می گردید فضای شلوغ خانه آزار دهنده نباشد.  حالا که تم و فضای برنامه مشخص شد، رنگ ھای ھمسان و متناسب را انتخاب نمایید و وقتی این موضوعات تمام شد، نقاشی دیوارها را شروع کنید.

بهتر است ھمه چیز طبق استاندارد کار پیش برود. در چیدمان مبلمان و وسایل  دقت به خرج دهید. تنها ﯾک قطعه ناجور می تواند ھارمونی فضا را به ھم برﯾزد و شما را از ھدف تان دور کند.

در پایان توصیه می کنیم برای اتاق بزرگی که در خانه دارید ﯾک فضای کانونی و اصلی تعرﯾف کنید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *