دکوراسیون آشپزخانه یک خانم کدبانو!

دکوراسیون رامسین: اگر قصد دارید خانه جدیدی را بسازید یا می خواهید تغییراتی در آشپزخانه خود به وجود بیاورید توصیه می کنیم حتما براساس یک طراحی اصولی اقدام کنید.

در وهله نخست فضای موجود را بررسی کنید، سپس نيازھای خود را از یک آشپزخانه یادداشت کرده و با تطبيق امکانات مد نظر خودتان بودجه ای را تخصيص دهید. در قدم دوم از مشاورین طراحی دکوراسیون کمک بگیرید. آنها با علم و تخصصی که در این زمینه دارند راهکار بسیار مفیدی را به شما ارائه می دهند.

چنانچه به فكر بازسازی جزئی و تغييرات اندکی ھستيد، اقدامات شما در این خصوص به مراتب کمتر است و فقط کافی است نیاز خود را با بودجه ای که اختصاص داده اید و همچنین سلیقه ای که به خرج می دهید، تطبیق دهید.  

در حقیقت انگيزه شما برای هر گونه تغيير و تحولی به نحوه عملكرد شما از محیط آشپزخانه بستگی دارد. شاهد هستیم، در بیشتر خانواده ها آشپزخانه فقط برای پخت و پز غذا و اعمال مربوطه نیست و بلکه نقطه عطف و گردھم آمدن اعضای خانواده به ھنگام كارھای مربوط به آشپزخانه و صرف دست كم ﯾک وعده از غذاھای روزانه می شناسند.

 كابينت در آشپزخانه چه اهمیتی دارد

آشپزخانه ھا در گذشته آن قدر بزرگ بود كه معمولا اعضای خانواده بيشتر وقتشان در آن سپری می شد. و بعد از ﯾك روز كاری، ھمه اعضای خانواده در ھمان آشپزخانه بساط ناھار و شام را پھن می كردند تا دور ھم بنشينند و ضمن غذا خوردن در مورد مسائل روزمره نيز حرف بزنند و تبادل نظر كنند.

در آشپزخانه ھای امروزی ﯾخچال و فرﯾزر و وساﯾل دﯾگر به شكلی تعبيه می شوند كه در ميان و ﯾا كنار كابينت ھا جا بگيرد و فضای اضافی اشغال نكند و با وجود همین وسایل خانمها دیگر لازم نیست وقت بیشتری را در آشپزخانه باشند.

در گذشته كابينت ھا چندان مورد توجه نبود و تنھا برای جمع آوری وساﯾل آشپزخانه مفيد به نظر می رسيد، ولی امروزه کابینت ها بخش عظیمی از زیبایی خانه محسوب می شوند و در طرح ھا و رنگ ھا و جنس ھای مختلف، جلوه زﯾادی به محيط می دھند.

آشپزخانه به شكل ﯾك خط افقی:

چنین طرحی مخصوص آشپزخانه ھای كوچك است كه فضای كافی برای تقسيم وساﯾل در و دﯾوارھای اطراف ندارد و در نتيجه ھمه چيز در كنار ھم و در ﯾك سو قرار می گيرد.

آشپزخانه به شكل موازی:

 در اﯾن دکوراسیون، طرح كابينت ھا و وساﯾل آشپزخانه بر دﯾوار روبه روی ھم جاسازی می شود. اﯾن طرح برای آشپزخانه ھای بارﯾك و دراز مناسب است.

نكته خیلی مھم در انتخاب طرح برای آشپزخانه اﯾن است كه ھر چيز لازم و پر مصرف در دسترس قرار بگيرد و انرژی و وقت زﯾادی برای رسيدن به آن تلف نشود.

به یاد داشته باشیم كابينتی كه برای نگھداری ظرف ھای تميز مورد استفاده قرار می گيرد باﯾد نزدﯾک به ظرفشوﯾی باشد تا پس از شستن و خشك كردن ظرف ھا بتوانيم آن ھا را خيلی زود و راحت جابه جا كنيم. برای اﯾن كه به نتيجه بھتر و عملی تری برسيد تصور كنيد كه می خواھيد ﯾک کیک درست کنید، آﯾا وساﯾل پخت كيک در دسترس هست؟ آﯾا پرﯾز برق برای استفاده از مخلوط كن و ھمزن برقی وجود دارد؟ آﯾا قفسه ای برای جا دادن قالب و بقيه وساﯾل كيك پزی در اختيار دارﯾد؟ یا مورد دیگری. شما اگر بخواھيد سالاد درست كنيد، به وساﯾل مورد نياز پاك كردن، شستن و خردكردن مواد دسترسی دارﯾد؟

به این ترتیب بقيه موارد را بررسی کرده و چیدمان کابینت ها را مطابق با خواسته های خودتان تطبیق دهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.