خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تفاوت دکوراسیون داخلی از گذشته تا الان

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.36 (1)

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: طراحی دکوراسیون اتاق کودک متفاوت تر از سایر بخش های هر خانه ای است.

معمولا بزرگسالان فعالیت ھای خاصی در اتاق خود دارند و براساس شغل و پیشه ای که دارند فضای خود را آراسته می کنند. مثلا یک پدر خانواده که شغلش مهندس طراح دکوراسیون است باید وسایل و لوازمی برای ابزار کار خود داشته باشد. یا مادر خانواده که شغلش معلمی است فضای اتاقش نسبت به پدر خانواده ممکن است در جزئیاتی اختلاف باشد.

 در کل اتاق آنها شبیه یک فضای اداری و کاری است و تفاوت آن با اتاق یک کودک شش ساله بسیار متفاوت است.

 در حقیقت اتاق کودکان مکانی برای بازی کردن، مطالعه، گوش دادن به موسیقی، و نشان دادن ﯾا پنھان کردن وساﯾل ارزشمندی است هدیه گرفته اند و یا با عیدی هایی که جمع کرده اند وسایلی را تهیه کرده اند.  

فراموش نکنید که اﯾن اتاق، اتاق یک کودک است. کودکی که ذوق و سلیقه خاص خود را دارد. پس نباید سلیقه و ذوق خود را در زندگی شخصی آنها اعمال کنیم! به همین خاطر برای تهیه وساﯾل مورد نیاز و نحوه چیدمان آن، به نظرات کودک خود بسیار توجه کنید.

در گام نخست، کشف علاقه و سلیقه آن ھا یکی از وظایف ماست. توجه داشته باشید که اگر فرزند شما به ﯾک شخصیت کارتونی ﯾا رنگ و طرح خاصی علاقه دارد، بهتر است از آن به عنوان زمینه اصلی کار استفاده نمایید.

به طور مثال می توان طرح را در پرده ھا، روتختی ﯾا طرح ھای روی دﯾوار استفاده کنید. البته نباید این نکته را فراموش کرد که  کودک امروز، نوجوان فردا است و سلیقه آن ھا خیلی زود تغییر می کند و شما مجبور می شوید که آن را عوض کنید. پس از طرح ھا و وسایلی استفاده کنید که تعوﯾض آنھا راحت و کم خرج باشد.

در یک اتاق کودک باید فضایی برای بازی کردن، نقاشی و درست کردن کاردستی ایجاد کنید. قسمتی از اتاق را نیز به مکانی برای مطالعه اختصاص دھید.

حتما لزومی ندارد که در اﯾن بخش حتماً از میز و صندلی استفاده کنید. ﯾک پشتی ﯾا چند کوسن نرم می تواند فضای مناسبی را برای مطالعه به وجود بیاورد

معمولا کودکان مایل هستند نقاشی ھا و کاردستی ھاﯾشان را نماﯾش دھند. به همین خاطر ﯾک ﯾونولیت بزرگ را روی دﯾوار نصب کنید تا نقاشی و پوسترھایی که دوست دارند روی در آن بچسبانند.

از رفی چون مرتب کردن اتاق و اسباب بازی ھای رﯾز و درشت ﯾکی از مشکلات والدﯾن است، بھتر است اتاق را قفسه بندی کنید. استفاده از سبدھای حصیری نیز بسیار مناسب است. اگر به جای آن که از فرزندتان بخواھید اسباب بازی ھا را مرتب در قفسه بچیند، اجازه دھید ھمه آن ھا را در ﯾک سبد برﯾزد، او تماﯾل بیشتری به مرتب کردن اتاقش نشان خواھد داد.

حتما دقت کنید که زمان تهیه تخت، کمد و میز و … اجناسی را بخرﯾد که دوام بیشتری داشته باشد زیرا وسایل مورد استفاده کودکان زود از بین می رود. ھمچنین آن ھا را کمی بزرگ تر انتخاب کنید تا فرزندتان در دوران نوجوانی نیز بتواند از آنھا استفاده کند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *