خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تزئین اتاق کودک و دکوراسیون آن!

WhatsApp Image 2020-05-03 at 2.46.41 PM

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: اتاق کودک به همان مقدار که می تواند ساده باشد ولی به همان ترتیب نیز می تواند جزئیات و حساسیت های خاص خود را داشته باشد.

 باید توجه داشته باشیم که تزئین اتاق کودک باﯾد مھیج و فانتزی باشد. چیزی که باﯾد در دکوراسیون اتاق کودک به آن بیش از هر چیز اهمیت داد اینست که تزئینات باﯾد متناسب با سن و روحیه کودک باشد.

منظور این نیست که اتاق یک کودک سه ساله که هنوز فرق بین رنگ ها را تشخیص نمی دهد حتما نیاز به تزئین دارد. شما می توانید تا پیش دبستانی صبر کنید.

 رنگ ھای متناسب برای اتاق کودک

باید متوجه این قضیه شوید که کودکان شما به چه رنگی علاقه بیشتری دارند. اگر سن آنها به حدی نرسیده که به خوبی صحبت کنند، با استفاده از یک جعبه مداد رنگی که وردستشان قرار می دهید می توانید از آنها بخواهید کدام رنگ بیشتر می پسندند.

کودکانبا انتخاب یکی از رنگها می توانند به شما بفهمانند که دوست دارند رنگ اتاقشان چه رنگی داشته باشد. فراموش نکنید که  اولوﯾت با بچه هاست.

این نکته را نیز توجه کنید که نباید مدل و رنگ دلخواه خود به زور به بچه ھا تحمیل نمایید. شخصیت آنھا از ھمین سن شکل خواهد گرفت و اتاقشان می تواند آﯾنه ی خوبی برای نشان دادن شخصیتشان باشد. سعی کنید آنھا را در انتخابشان آزاد بگذارﯾد.

ابتکار در تزئین اتاق کودک

از تخیل و ابتکار خود در این زمینه استفاده کنید و از فرزندتان برای رنگ کردن اتاق ھا کمک بگیرید. دﯾوارھای اتاق می تواند با نقاشی ھای کودکتان تزئین شود. می توان از عکس ھای وﯾژه در مجلات و اﯾنترنت کمک بگیرﯾد. دکوپاژ هم برای خلق ﯾک اتاق خاص و رمانتیک برای کودکان یک اقدام مناسب است.  

مبلمان اتاق کودک چگونه باید باشد

با وجود طراحی ھای جالب برای مبلمان اتاق کودک که هم اکنون در بازار است کار شما کمی ساده تر می شود. می توانید اتاق دختر خود را مثل تختخوابی که دارد به اتاق یک شاهزاده خانم تبدیل کنید. یا می توانید اتاق کودک پسر را شبیه قھرمانان تخیلی او طراحی کنید و ﯾا طرح ھای زیادی که یک جورهایی متناسب با علاقه و روحیه کودک است.  

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *