تاثیر کاغذ دیواری در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون رامسین: کاغذدﯾواری ﯾکی از انواع پوشش هایی است که با  طيف رنگی وسيع و مختلف در بازار تولید می شود. این پوشش به خاطر داشتن نقش ھای متفاوت و البته زﯾبا به تنھایی می تواند روی ﯾکی از دﯾوارھای نشيمن ﯾا پذﯾرایی نقش آفرﯾنی کند و مکمل وساﯾل خانه و رنگ دﯾگر دﯾوارھا باشد.

نداشتن بوی رنگ و نصب سریع و آسان از جمله امتیازات استفاده از کاغذ دﯾواری است و می تواند جاﯾگزﯾن خوبی برای رنگ ھای معمولی باشد. بسياری از افراد به دليل داشتن آلرژی به بوی رنگ، کاغذدﯾواری را به دﯾگر پوشش ھا ترجيح می دھند. و البته در ساختار برخی رنگ ھا سرب وجود دارد که برای سلامت کودکان مضر است ولی کاغذ دﯾواری ھا غالبا سلامت محورهستند.

در بازار آکوستيک کاغذدﯾواری ھای جدﯾدی و با طول عمر بالا تولید می شوند که معمولا اليافی قابل شستشو، ضدخش و ضربه، و مرغوب ھستند و بهترین جاﯾگزﯾن برای پوشش ھای دﯾواری خواهند بود.

پیشنهاد می کنیم کاغذدﯾواری ھاﯾی به رنگ گرم مانند زرد، نارنجی، قرمز، آجری، زرشکی و ھلوﯾی انتخاب کنید، چرا که محيط را دلنشين و جذاب خواهد کرد. چنین رنگ ھایی می تواند فضا را غير رسمی، دنج و خوشاﯾند جلوه دهد. بھتر است از اﯾن رنگ ھا در اتاق نشيمن، اتاق غذاخوری و محلی که برای دور ھم جمع شدن در نظر گرفته اﯾد، استفاده کنيد. استفاده از رنگ ھای گرم در اتاق ھای شمالی ھم توصيه می شود.

فراموش نکنید که اگر الگوی کاغذدﯾواری تان خيلی نزدﯾک به ھم و مرتب در خطوط افقی و عمودی قرار داشته باشد، نقش کاغذدﯾواری بر جلوه محيط غلبه خواھد کرد؛ به نحوی که مبلمان و و ساﯾل داخل اتاق کمتر دﯾده می شوند.

با استفاده از طرح ھای قطری و زﯾگزاگ می توانيد محيط را زنده  و پوﯾا جلوه  دھيد. چنین طرح ھاﯾی به عنوان طرح ھای انرژی زا شناخته می شوند.

کاغذدﯾواری ھایی که طرح ھای شلوغ و گُل دار دارند، می تواند فضا را کوچک تر نشان دهد. طرح ھای افقی، می تواند خانه را وسيع تر و در عين حال، با اﯾجاد خطای دﯾد، سقف را به کف نزدﯾک تر نشان دھد.

و همچنین استفاده از طرح ھای عمودی و با فاصله نیز می تواند دﯾوارھا را بلندتر جلوه داده و اﯾن ذهنیت را القا کند که انگار سقف در فاصله ای مرتفع تر از ارتفاع واقعی اش قرار گرفته است.

پایان/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.