خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تاثیر پنجره در طراحی دکوراسیون داخلی

WhatsApp Image 2020-07-04 at 06.46.24

فهرست مطالب

 

دکوراسیون داخلی رامسین: شاید پیش آمده است که به این موضوع فکر کنید که چرا هر خانه ای باید پنجره داشته باشد و اصولا پنجره چه نقشی در سلامتی ما و همچنین دیزاین خانه دارد!

اگر بخواهیم توصیفی کوتاهی در مورد پنجره داشته باشیم باید گفت که پنجره به فضای اتاق و محیط خانه روح و جان می بخشد و درﯾچه ای است از خصوصی ترین محل زندگی ما به خارج از آن.

به همین خاطر نیاز است برای داشتن خانه ای زنده و با طراوت به چند نکته درباره پنجره ھا اشاره کرد.

در وهله اول باید توجه کنید که نور به راحتی وارد فضای اتاق شود و نباﯾد مسیر ورود نور را مسدود کنیم. به خصوص اتاق ھاﯾی که به خاطر نمای خانه و ساختمان محیط تاریک تری هستند.

تا جایی که ممکن است از قراردادن مبل، میز و… در مقابل پنجره ھای قدی و بزرگ خودداری نمایید.

به این نکته پیش از هر چیز دیگری توجه کنید که هر چه فضای جلوی پنجره باز باشد و اصولا مانعی وجود نداشته باشد، به بیشتر شدن نور و وسعت دﯾد کمک خواهد کرد.

سعی کنید  برای ورود نور کافی به خانه، پنجره ھا ساده باشد.

کارشناسان حوزه دکوراسیون داخلی معتقد هستند که در سبک مدرن نور نقش مھمی اﯾفا می کند. به همین منظور بهتر است از پرده ھاﯾی از جنس کتان ابرﯾشمی و حتی کرکره ھای ظرﯾف به رنگ روشن که تاثیر فراوانی در روشن ترفضا دارند، استفاده کنید.

باید توجه داشت که پرده ھای کوچک و مناسب با طول و عرض پنجره بسیار مناسب تر از پرده ھای بلندی است که علاوه بر کاھش نور، فضای دیوار و تزئینات آن را اشغال می کنند.

رنگ ھا را در نور مشابه با نور فضای اتاق مورد نظر انتخاب کنید. طبیعی است که ھمیشه رنگ ھا در نور ﯾک اتاق آفتابی روشن تر از زمانی است که در معرض نور مصنوعی ھمان اتاق در شب قرار می گیرند.ھیچ میزان از نور مصنوعی قادر به جاﯾگزﯾنی نور آفتاب نیست. روشناﯾی روز به اغلب رنگ ھا جلوه مضاعفی می بخشد. نوری که از پنجره ھای شمالی می تابد سرد و دارای ته رنگ سبز است، نوری که از پنجره ھای جنوبی می تابد گرم و صورتی است، نور پنجره ھای غربی نارنجی  قرمز است و نور پنجره ھای شرقی نیز با ته رنگ زردند، اشیای تحت تابش خود را رنگ پرﯾده جلوه

می دھد. فضای زﯾباتری را مقابل دﯾدگان شما قرار خواھد داد.

چنانچه منظره پشت پنجره ھای شما فضای دلنشینی نیست، از پرده استفاده نکنید، شیشه ھاﯾی با درجه ھای مختلف ماتی با شکل و تنوع گوناگون وجود دارد که مقابل نور را نمی گیرد.

گذاشتن گلدان ھاﯾی از گل ھای مناسب ھر فصل، جلوه زﯾباﯾی به فضای خانه می بخشد.

به نوع شیشه و قاب پنجره ھا توجه ویژه ای داشته باشید.

با تمرکز روی چند نکته مهم و با این چند راھکار ساده قادر خواهید بود از پنجره ھایی که تا به حال توجه ای به آنها نداشته اید، لذت کافی ببرید.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *