خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

تاثیر رنگ سفید در دکوراسیون داخلی منزل!

۷٫۵

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: همتن طور که می دانید رنگ سفید جذابیتھای زیادی دارد. این رنگ بسیار بیش از حد تصور به فضا شخصیت  می دهد، به تقویت نور و روشنایی کمک می کند و فضا را زیبا، تمیز، آرام و پاکیزه جلوه می دهد.

جالب است بدانید که افراد نسبت به استفاده از رنگ سفید در دکوراسیون منزل یا موافق هستند و یا موافق نیستند. یعنی حد وسطی در این میان وجود ندارد!  

چون رنگ سفید تقریبا با ھر رنگی سازش دارد، و بیشتر در نزد افرادی که به تجملگرایی اهمیت می دهند یا افرادی که در کار ساخت و ساز ملک هستند محبوبیت خاصی دارد. در کل این رنگ به شدت بی ضرر است و اگر نظرات منفی در مورد آن ادا می شود و او را به عنوان یک رنگ خسته کننده و خنثی معرفی می کنند شاید به خاطر برخورد غیر خلاقانه با آن بوده است.

رنگ سفید در بازسازی و اجرای دکوراسیون موجب افزایش نور محیط می شود و از طرفی فضا را جادار، تمیز، آرام و اندﯾشمندانه به رخ می کشد.

به طور طبیعی و شگفت انگیز رنگ سفید بھترﯾن زمینه برای آثار ھنری و مبلمان های امروزی را فراهم کرده است. شاید یکی از دلایل سفید بودن دﯾوار موزه ھای ھنر در عصر حاضر به همین خاطر بوده است.

از نکات قابل توجه در رنگ سفید این است که به خاطر حس شخصیتی خاصی که در افراد به وجود می آورد اکثر مقامات بلند پایه و یا شخصیت های سیاسی از این رنگ برای پیراهن خود استفاده می کنند.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی کارخانه ھای رنگ سازی بر حسب نیاز مشتریان خود و البته سلایق مختلف مبادرت به تولید مجموعه ای از رنگ های سفید کرده اند که از سفید قھوه ای گرفته تا سفید صورتی و سبز در آن دﯾده می شود. اﯾن رنگھا ممکن است پس از استفاده ، سفید به نظر برسند ولی مشاهده می کنید که یک ته رنگ سرد یا گرم در آن وجود دارد. رنگ آمیزی حاشیه دﯾوارھا ﯾا قاب و ھر مورد دﯾگری با رنگی متضاد، اﯾن ته رنگ را بیشتر جلوه خواهد داد.

توجه داشته باشید اگر برای اﯾن منظور از سفید خالص استفاده کنید، دﯾوارھایی با رنگ سفید-بژ تیره تر به نظر می آیند و دﯾوارھاﯾی به رنگ سفید سرد و تازه به چشم خواهند آمد. ولی در این موضوع می بایست نهایت دقت را داشته باشید. چرا که آراﯾه ھای سفید ساده و براق، با با ته رنگ کرم، موجب می شود که دﯾوارھا یک جورهایی کثیف و آلوده به نظر برسند.

فراموش نکنید که حتما قبل از رنگ آمیزی دﯾوارھا، قسمتی را رنگ کرده و نتیجه آن را ببینید. معمولا رنگھاﯾی چون عاجی، شکری، شیری و مانند اﯾنھا از دسته رنگھای سفید به حساب می آیند و حال و هوای رمانتیکی دارند.  

بافتھا و لاﯾه ھای متعدد در رنگ سفید

در طراحی دکوراسیون و استفاده رنگ سفید در آن، می تواند یک حال و ھوای طبیعی و خالص اﯾجاد کند. به خصوص اینکه اگر برای فضایی که قرار است به محل استراحت و آرامش باشد، مناسب خواهد بود.

باید این نکته را بدانیم وقتی تمام سطوح اتاق سفید باشد، روشناﯾی و پاکی آن باعث می شود که چشم بر بافت و شکل اشیاء دقیق تر  شده و حتی وسایل معمولی نیز مانند آثاری ھنری جلوه کنند.

حتما می دانید که تقریبا اکثر بافت ها، از سطح صیقلی چینی، گچ مات گرفته تا پارچه ھای ابرﯾشمی و نخی، نور را طوری انعکاس می دهند که تضاد به وجود آورد. چشم انسان به صورت ناخودآگاه دنبال این تضاد است!

به همین خاطر می توان از درجات مختلف سفید، مانند سفید گرم با ته رنگ نارنجی، رنگ زرد، رنگ بژ  یا سفید سرد با ته رنگ خاکستری ﯾا آبی نیز استفاده نمائید. رنگھاﯾی چون عاجی، شکری، شیری و مانند اﯾنھا ھم از دسته رنگھای سفید به حساب می آیند و حال و هوای رمانتیکی به وجود می آورند.

طبیعی است که ھیچ اتاقی را نمی توان صد در صد سفید رنگ آمیزی کرد. ولی برای افزایش زیبایی و تضاد رنگ با قرار دادن گیاھان خانگی، شومینه، تابلوھای نقاشی و دیگر اشیاء و وسایل رنگ را به اتاق آورد و فضای خنثی را از بین برد.

چگونه از رنگ های خنثی استفاده کنیم؟

قبل از هر چیز باید با رنگ های خنثی آشنا شویم. انواع رنگهای خنثی عباارتند از:

قھوه ای، بژ، خاکستری، سیاه و ھمچنین زﯾتونی، آبی خاکستری و خاکستری سبز

به طور معمول وقتی همه چیز در یک اتاق سفید باشد به طور معمول تا حد زﯾادی افراطی به نظر خواهد رسید، ولی اگر به اﯾن فضا بافتھای طبیعی و مقداری رنگ خنثی اضافه کنیم، رنگ سفید به تم و زمینه ای تمیز و شفاف برای اﯾجاد احساس آرامش و تمدد اعصاب مبدل خواهد شد. رنگ سفید، فضا و صحنه را برای اﯾجاد حال و ھوای سبک دکوراسیون مدرن و امروزی آماده می کند و همه چیز را مهیای تزئین یک فضای ییلاقی می کند.

برای رسیدن به اﯾن حد از کیفیت، باید در انتخاب مبلمان، قاب عکس و خرده رﯾزھا از چوب در رنگھای مختلف بیشتر کمک بگیرید.

آن را تا حد امکان خلوت نگه دارﯾد، از قالیچه ھای کوچک ﯾا حصیر استفاده نمایید. و برای قرار دادن وساﯾل اضافه، از سبدھای درشت بافت استفاده کنید و از اشیا فلزی نیز استفاده کنید.

برای اﯾنکه حال و ھوای سفید اتاق از بین نرود، اﯾن اشارات رنگی را مختصر و پراکنده به کار ببرﯾد. رنگھای خنثی شامل انواع قھوه ای، بژ، خاکستری، سیاه و ھمچنین زﯾتونی، آبی خاکستری و خاکستری سبز ھستند.

یک نکته مهم:

چنانچه رنگ سفید را دوست دارﯾد اما به دلایلی تا به حال به آن فکر نکرده اﯾد، استفاده از آن را فراموش نکنید. توجه داشته باشید که حتی اگر کودکان هم دیوار را کثیف کنند با یک شستشوی ساده لکه ها از بین می رود و به سادگی تمیز می شوند.

همچنین روکش مبلهای سفید با پارچه کتان هستند شستشوی آنھا از روکشھای رنگین بسیار راحت تر است و در صورت لک شدن،به سادگی با مواد سفید کننده حالت نخست خود را باز خواهند یافت.

تغییر و تاثیر فضا با رنگ

در پایان این نکته را اضافه کنم که اگر دکوراسیون منزل را مدام تغییر می دھید و با این کار مجبور هستید خیلی از وسایل خانه، از جمله پرده ها، روکش ها، مبل ها و … را نیز تغییر دهید، سفید می تواند  انتخاب خوبی برای شما باشد. بنابراین با حفظ ھماھنگی در منزل می توان با ھزﯾنه بسیار اندکی زندگی را متحول کرد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *