خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

با چند تغییر زندگی خود را متحول کنید!

WhatsApp Image 2020-06-23 at 17.53.34

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: مدتی پیش در یکی از روزنامه های سراسری مطلبی را خواندم که نظرم را به خود جلب کرد. تیتر مطلب این بود : به طراحی دکوراسیون داخلی اھمیت دھید…

و در ادامه مطالبی بسیار مفیدی را عنوان کرده بود که بنده به عنوان یکی از افرادی که به شدت به طراحی دکوراسیون علاقه مند است حیف دیدم که این مطلب را برای شما به اشتراک نگذارم. امیدوارم از خواندن آن بهره کافی و وافی ببرید.

چنانچه به دنبال چند اﯾده برای تغییر طراحی دکوراسیون داخلی خانه تان ھستید، موارد زﯾر می تواند کمکتان کند.

تنظیم چیدمان مبلمان و لوازم خانه را تغییر دھید

مبلمان را از کنار دﯾوار قرار بردارید و سعی کنید آنھا را در زواﯾای دیگری که گیرایی بهتری دارد بچینید. به طور مثال کاناپه به  صورت مورب در ﯾک اتاق نشیمن که فضای باریک یا کمی دارد باعث خواهد شد اتاق وسیع تر به نظر بیاید و دیده شود.

ﯾکی از دﯾوارها را رنگ کنید

 ﯾکی از دﯾوارھای مھم خانه که در معرض توجه است را به رنگ دلخواھ خود درآورید. می توانید تابلوھا و لوازم ھنری  خود را روی آن نصب کنید و مبل جدﯾد و زﯾباﯾی در آن قسمت قرار دھید. دقت داشته باشید که رنگ آن متناسب با ساﯾر  لوازم خانه باشد.

از گل و گیاه استفاده کنید

 گل و گیاه حال و ھوای تازه ای به هر فضایی می دهد. اگر تمایلی به رسیدگی به گل و گیاه ندارﯾد، می توانید از  گل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنید. کیفیت گل ھای مصنوعی ھم آنقدر خوب شده است که به سختی  می توان آنھا را از گل طبیعی تشخیص داد.

ﯾک قالیچه محلی در نقطه ای بیندازﯾد

قالیچه محلی وسیله بسیار خوبی برای اتاق ھای گفتگو و نشیمن هستند. قالیچه ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کرده و آن را پاﯾین میز جای دهید.

تابلویی که معرف شخصیت و روحیه شما باشد

 چند تابلو نصب کنید. برای آنها از قاب ھای تزئینی و زﯾباتر استفاده کنید. توجه داشته باشید که ھنگام آوﯾزان کردن تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده باشد.

همچنین از کوسن ھای تزئینی استفاده کنید  اﯾن بالشتک ھا و کوسن ھای تزئینی به سادگی حالت جدﯾدی به خانه می بخشند و مبلمان منزل را نیز باشکوه تر  جلوه خواهند داد. لحاف ھا و رواندازھا نیز مثل کوسن ھای تزئینی، به اتاقتان می دھند. اﯾن رواندازھا و روتختی ھا  در انواع جنس ھا و رنگ ھا در بازار پیدا می شود. پیشنهاد می کنیم با توجه به روحیه و سلیقه خود زﯾباترﯾن را انتخاب کنید.

لامپ ھا و لوسترھا را عوض کنید

لامپ ھا و لوسترها از جمله وساﯾلی ھستند که خیلی زود بر بیننده آشکار می کنند که سبک چیدمان خانه قدﯾمی است ﯾا جدﯾد. به دنبال لوسترھاﯾی باشید که جدﯾدتر و فانتزی و با لوازم و رنگ بندی خانه تان متناسب و هماهنگ باشد.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *