خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

استفاده از کوسن ها در دکوراسیون داخلی

لللل

فهرست مطالب

 

دکوراسیون رامسین: بالش ھای کوچک یا کوسن ها با اشکال مختلف روی مبل ھای  راحتی برای اﯾجاد راحتی و زیباسازی فضا استفاده می شوند. چنانچه از بالش های کوچک و به رنگ طلاﯾی استفاده می کنید، حتما رنگ رومیزی جلوی مبل ﯾا میزھای کناره نیز ھمان رنگ و همان پارچه را انتخاب کنید. اﯾن امر علاوه بر حسن سلیقه شما، ھماھنگی زﯾادی در منزل به وجود خواهد آورد.

تاثیر کوسن ها در طراحی دکوراسیون

همچنین کوسن ھاﯾی با طرح گلیم و گبه و آثار سنتی که اغلب رنگ ھای گرم دارند، روی کاناپه ھای مخمل و پارچه  رنگ گرم برای مثال قھوه ای و گل بھی و طلایی و زرشکی زﯾبا می شوند اما برای ﯾک مبل مدرن سفید و آبی مناسب نخواهد بود. اگر برای مبلمان استیل کوسن می خواھید، پارچه ای ھماھنگ با رنگ  مبل انتخاب کنید. نواردوزی و شرابه ھای ابرﯾشمی چھار طرف فراموش نشود.

بالش های گران قیمت که سرمه دوزی دارند، می توانند مانند مبل، روکش پارچه ای داشته باشند. ﯾک پارچه کمی گشادتر را برای اﯾن کوسن ھا بدوزﯾد. کوسن ھای پولیشی به طور معمول کال فانتزی مانند قلب و عروسک  دارند و در اتاق کودکان و اتاق نشیمن شلوغ جوان پسند می توان استفاده کرد، ولی در تابستان به دلیل جذب گرما مناسب نیستند و توصیه نمی شود.

از طرفی اگر برای شما کوسنی زﯾبا هدیه آوردند و قصد استفاده از آن را ندارید می توانید داخل آن را پر نکنید و از آن به عنوان رومیزی کوچک استفاده کنید. کوسن ھا اشکال و انواع مختلف دارند؛ از استوانه تا بالشتک مربع گرفته تا ابرﯾشم و گلیم و سرمه دوزی و پولیشی ساده و گلدوزی حتی قلاب باقی. از خلاقیت تان استفاده کنید و کوسنی با طرح و نقش دلخواه خودتان طراحی کنید.

فراموش نکنید کوسن زﯾبا است و اگر درست انتخاب شود، نشانگر خوش سلیقی خانم خانه  خواهد بود.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *