خدمات شرکت رامسین

بازسازی
طراحی و اجرا
دکوراسیون داخلی
ساخت

استفاده از آﯾینه در دکوراسیون داخلی!

WhatsApp Image 2020-04-22 at 5.28.39 PM

فهرست مطالب

طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: خیلی از افراد  وقتی به دنبال راه جدﯾدی برای تغییر در دکوراسیون منزل خود می باشند با اتاقهایی روبه رو می شوند که نا متقارن هستند و اضلاعی چون مستطیل و مربع ندارند و همین موضوع هر گونه تغییر و تحولی را سخت می کند.

یک طراح دکوراسیون داخلی به راحتی می تواند چنین مشکلی را حل کند. و یکی از راههایی که آنها استفاده می کنند استفاده از آینه در دکوراسیون است. آینه راه حلی ساده و آسان برای بزرگ جلوه دادن فضا، نور و زﯾبایی می باشد.

برخی گمان می کنند که از آئینه فقط در حمام و دستشویی استفاده می کنند. در حالی که از آئینه در سایر اتاقهای خانه نیز می توان استفاده کرد. مثلا به وسیله آینه می توان اتاق نشیمن بزرگتری داشت.

کمترین استفاده ای که از آینه می توان کرد این است که بتوانیم مواقعی که نیاز است به سر و وضع خود برسیم. حتما گاهی وقت بیرون رفتن متوجه شده اید که زیپ شلوارتان باز است یا دامن در زیرپوش رفته و خیلی از مواردی که بعد از فهمیدن آن اصلا حس خوبی نداشته ایم.

استفاده از آﯾنه در کنار در ورودی یکی از ایده های عالی است. چون می توانید خودتان را قبل از بیرون رفتن بررسی کنید و از طرفی می تواند به نور و فضای ورودی ھا و ھالھای کوچک بیفزاﯾد و از دیدگاه فنگ شویی نیز کاربرد خوبی خواهد داشت.

علاوه بر تمام اﯾنھا چه راھھای جالب و کاربردی برای استفاده از آینه وجود دارد؟

 همچنین بیشتر خانمهای خوش سلیقه در بالای شومینه از آینه استفاده می کنند. از ﯾک آﯾینه تراش خورده زﯾبا، ﯾک طرح  دکو، ﯾا ھر سبکی که به اتاقتان بیاﯾد استفاده کنید. به جای استفاده از ھنر از آﯾینه استفاده کنید. با اﯾن کار گرمای شومینه ھم به داخل اتاق انعکاس می ﯾابد.

ـپیشنهاد می کنیم برای بهره گرفتن از آینه تعدادی از آن را با ابعاد کوچک و جذاب بین فابهایی که روی دیوار دارید نصب نمایید. اﯾن کار تاثیر خود را بلافاصله نشان خواهد داد و غافل گیر کننده است.

ـتوجه داشته باشید که ھر اتاق کودکی باﯾد ﯾک آﯾنه داشته باشد. برای این کار حتما سعی کنید از آﯾنه ھای رنگارنگ استفاده کنید و چیزھای کوچک جذاب از قاب آن آوﯾزان کنید ﯾا عکسھای خانوادگی را به اطراف آن اضافه کنید. آﯾنه وسیله ای آموزنده شگفت انگیزی برای کودکان است و می تواند برای کودکان جنبه سرگرمی نیز داشته باشد.

خیلی از طراحان توصیه می کنند که برای ارتفاع بخشیدن به اتاقھای کوتاه، آینه ای را محکم به سقف نصب کنید.

همچنین می توان آینه ای بالای قفسه ھا و کابیتھای بلند نصب کرده که بتوانید داخل آن را مشاهده کنید.

باز هم توجه داشته باشید که آوﯾزان کردن آﯾنه میان دو پنجره، عمق شگفت انگیزی به فضای اتاق می دھد و آوﯾزان کردن ﯾک آﯾینه از کف تا سقف سریعترﯾن راه برای خلق فضای وسیع غیر واقعی است!

آﯾینه ھا از نظر زﯾبایی اجسام مجلل و براقی ھستند و در شکلھای غیر مستطیل کمتر استفاده شده اند.

خیلی از طراحان هنگامی که در طراحی به مشکل بر می خورند ﯾا در طراحی فضا مشکل دارند، قبل از آنکه به فکر حذف کردن دیواری باشند یا بخواهند چیزی را اضافه کنند، از آﯾینه استفاده می کنند.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *