نوشته هایی با برچسب "کيفيت و کميت"

تاثیر نور خورشید در آرامش روحی!


دکوراسیون داخلی رامسین: زندگی در آپارتمان های کوچک آن هم در شهرهای بزرگ باعث شده است که مردم بهره خیلی کمی از نور خورشید ببرند. البته درصد بیشتری از این معضل به معماری غلط شهرسازی مربوط می شود. چرا که اگر از روز اول...

ادامه بیشتر ...