نوشته هایی با برچسب "کوسن ھای رنگارنگ"

انتخاب ترکیب رنگ در دکوراسیون!


دکوراسیون داخلی رامسین: در اتاقی که شبیه به بوم نقاشی است، بین چندﯾن رنگ تند امروزی با مبلمان تزﯾینی و نقاشی شده و نیز لوازم فرفورژه، چنان ھمسازی خاصی اﯾجاد شده که چشم اندازی بسیار منحصر و به ﯾاد  ماندنی خلق گشته است....

ادامه بیشتر ...

چطور می توانیم فضای خانه را شاد کنیم؟


دکوراسیون رامسین: پیشنهاد می کنیم کوسن ھای رنگارنگی تهیه کرده و آنها را با گل و روبان تزئين کنيد. اﯾن کوسن مخصوص زمانی است که شما و بقيه تلوﯾزﯾون نگاه می کنيد ﯾا برای نوشيدن چای دور ھم جمع می شوﯾد.  پیشنهاد دیگر ما...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه