نوشته هایی با برچسب "کاچ کریستال"

ویژگیهای طراحی و معماری مدرن!


دکوراسیون رامسین: نمی توان تخمین دقیقی از زمان پیدایش معماری مدرن ارائه کرد. ولی بر حسب تحقیقات و عمارت هایی که از گذشتگان به جای مانده است می توان اواخر قرن ۱۹ و ۲۰ را دوران پیدایش معماری مدرن بر شمرد. تاریخچه...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه