نوشته هایی با برچسب "کابينت ظرفشویی"

ابتکار عمل برای یک آشپزخانه ایده آل!


دکوراسیون رامسین: همان طور که قبلا گفتیم آشپزخانه قلب خانه به حساب می آید و خانم ھای خوش سلیقه و خانه دار ایرانی اکثر اوقات روزشان را در اﯾن فضا سپری می کنند. باید توجه کردکه آشپزخانه هم جای کافی برای قرار دادن وساﯾل...

ادامه بیشتر ...