نوشته هایی با برچسب "لوکولوس و کوبیکولوم"

درباره معماری بیزانس و پیشینه تاریخی آن!


دکوراسیون داخلی رامسین: هنگامی که امپراتور روم ( کنستانتین) به دین مسیحیت درآمد و آیین مسیح (ع) به عنوان آیین رسمی امپراتور روم اعلام گردید. تا قبل از آن مسیحیان با رومیان از نظر ایدئولوپی در تضاد شدید بودند و...

ادامه بیشتر ...