نوشته هایی با برچسب "قدرت تخیل کودک"

نقش دکوراسیون در پرورش قدرت تخیل کودک!


دکوراسیون رامسین: محققان بر این باورند که شخصيت کودکان تا قبل از ھفت سالگی، شکل می گيرد. پرورش و رشد کودک به لحاظ روحی و جسمانی در سال ھای ابتدایی زندگی، از عوامل بسياری تأثير می گیرد و این نکته برای والدین خیلی مهم...

ادامه بیشتر ...