نوشته هایی با برچسب "قاب ھای فلزی"

نقش تزئینات در دکوراسیون داخلی


دکوراسیون رامسین: هر خانه ای مجموعه ای متنوع از تزئینات دیواری مانند لوستر، شمعدان ھای دﯾوارکوب، مجسمه ھا و نقش برجسته ھا، تابلوھای نقاشی و عکس، پوستر و تزﯾينات صنایع دستی و... است که با توجه ذائقه افراد، می بایست...

ادامه بیشتر ...