نوشته هایی با برچسب "قاب پرده"

نقش قاب پرده در تزئین دکوراسیون داخلی!


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: قاب پرده برای پوشاندن چوب پرده طراحی شده است و همچنین می توان از آن برای پنھان ساختن برخی از نقص ھای احتمالی دﯾوار مثل سوراخ ھای به جا مانده از جا به جایی چوب پرده و ﯾا موارد دیگر استفاده...

ادامه بیشتر ...