نوشته هایی با برچسب "فنگ شویی"

با فنگ شویی فضای داخلی خانه را اصلاح کنید


دکوراسیون داخلی رامسین: محیط منزل را با انرژی ھای مثبت به جریان بیندازیم. هر خانه ای مظھر آساﯾش، آرامش و نشاط خواھد بود. فنگ شوﯾی ھنر چیدمان محیط برای اﯾجاد تعادل و ھماھنگی بھتر میان انرژی ھاﯾی است که ما را احاطه کرده...

ادامه بیشتر ...

تاثیر آینه در منزل از نگاه فنگ شویی!


طراحی دکوراسیون رامسین: رنگ ھای فنگ شوﯾی را با دقت بیشتری انتخاب نمایید تا انرژی را به بهترین کیفیت جلب کنید. در اﯾن مطلب قصد داریم به سوالات معمولی در ذهن هر صاحب خانه ای می گذرد پاسخ می دهیم. و البته پیشنهاداتی هم ضمن...

ادامه بیشتر ...

پنج اصل کلی فنگ شویی در دکوراسیون داخلی


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: فنگ شویی به ما توصیه نکرده که قواعد آن را مو به مو اجرا کنیم. و هیچ گاه هم به ما نمی گوید که هر اتاقی نیازمند اصول فنگ شویی است.فراموش نکنید به کارگیری فنگ شویی به این معنا نیست که ما یکسری...

ادامه بیشتر ...

رابطه فنگ شویی و طراحی دکوراسیون داخلی!


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شاید یکی از بهترین اصول فنگ شویی بیرون کردن وسایل اضافی و انباشته شده از محل کار و زندگی است. به همین خاطر ما نیز به شما توصیه می کنیم خوب و با دقت به اطراف نگاه کنید و ببینید چه چیزهای...

ادامه بیشتر ...

کاربرد فنگ شویی در آشپزخانه!


دکوراسیون رامسین: تعریف فنگ شویی در هنر باستانی شرق به معنی آب و باد است و برای گسترش شادی، سعادتمندی، سلامتی، شور و اشتياق و انرژی، از طرﯾق دکوراسیون و چیدمان درست اشيا و دكور، مناسبت ھاﯾی دارد. ھدف از فنگ شوﯾی حس...

ادامه بیشتر ...