نوشته هایی با برچسب "فرش اتاق پذﯾرایی"

انتخاب فرش و تناسب آن با دکوراسیون!


دکوراسیون رامسین: در وهله اول باید به این نکته توجه داشت برای انتخاب فرشی مناسب و اﯾده آل می بایست نحوه استفاده از اتاق و نوع کاربرد آن  را در نظر بگیریم. به طور مثال فرش اتاق پذﯾرایی که پر رفت و آمد و ﯾا در ﯾک اتاق...

ادامه بیشتر ...