نوشته هایی با برچسب "عمارت قزوین"

تعمیر و بازسازی خانه های قدیمی


عمارت چهل ستون قزوین دکوراسیون رامسین: تعمیر و بازسازی در عمارت چهل ستون قزوین از سال ۱۳۳۴ آغاز شد؛ یعنی از زمانی که این عمارت را،به گمان حفظ ارزش های آن ،برای کاربری موزه هنرهای زیبا در نظر گرفتند.گذشته از تعمیرات سال...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه