نوشته هایی با برچسب "علم معماری کھن چينی"

استفاده از انرژی فنگ شویی در دکوراسیون داخلی


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: فنگ شویی در ابتدا از چین باستان ابداع شد و علمی است که برای زندگی بھتر انسان ھا به کار گرفته می شود. اﯾن دانش به دلیل سادگی اجرا و کارکردھای شگفت انگیزی که دارد طرفداران زیادی در سراسر دنیا...

ادامه بیشتر ...