نوشته هایی با برچسب "علایق روحی کودکان"

دکوراسیون اتاق کودک و نیازهای که باید داشته باشد!


باید توجه کنیم که خانه فقط ﯾک سقف نیست که پناهگاه ما باشد.  بلکه  می بایست نیازھای روحی و روانی افرادی که در آن سکونت دارند را نیز پاسخگو باشد. به  همین دلیل ما موظف هستیم که فضایی متناسب ھر کدام از اعضای خانواده با...

ادامه بیشتر ...