نوشته هایی با برچسب "طرح فرانک لویدرایت"

توسعه و پیشرفت معماری شهری


  دکوراسیون رامسین: در نگاه اول معماری با حرکت ارتباطی ندارد، ساختمان ها ایستا و غیر متحرکند و به همین دلیل آن‌ها را اموال غیر منقول مینامیم .حرکت از زمانی که پیکاسو به ذهنش خطور کرد، چیز تازه‌ای در نقاشی هایش...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه