نوشته هایی با برچسب "طراحی و دكوراسيون"

چگونه خانه خود را آذین کنیم؟


  دکوراسیون رامسین: همان طور که می دانید پرده در چينش ھر فضای دکوراسیون داخلی اهمیت زیادی دارد. چرا که بخش چشمگيری از سطوح دﯾوارھا را اشغال می كند. بی دلیل نیست که خیلی ها پرده را لباس خانه می دانند. به همین خاطر...

ادامه بیشتر ...