نوشته هایی با برچسب "طراحی داخلی خانه"

فضای خانه را از وسایل اضافه سبک کنیم!


دکوراسیون داخلی رامسین: چرا باید گوشه اتاق شما مملو از کاغذ های باطله باشد؟ نامه، قبوض آب ، برق، تلفن و انواع و اقسام روزنامه ھا و مجلات و ... خیلی از افراد اﯾن وضعیت را در اتاق نشیمن خود دارند. جاﯾی نزدﯾک تلوﯾزﯾون که...

ادامه بیشتر ...

راهکاری برای خنک نگه داشتن خانه در تابستان!


طراحی دکوراسیون رامسین: خانه جایی است که قلب زندگی می کند! همه ما بعد از یک روز خسته کننده، به امید اینکه استراحت کنیم و انرژی خود را بازیابیم به خانه های خود باز می گردیم.  بنابراین بسیار مهم است که چنین مکان مهمی از...

ادامه بیشتر ...