نوشته هایی با برچسب "صندوقچه ھای قدﯾمی"

نقش پارچه در دکوراسیون امروزی!


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: خیلی از ما حتما در خاطر داریم که مادربزرگ های قدیمی یک صندوقچه و بقچه داشتند که یکسری وسایل خصوصی را در آن نگهداری می کردند. درون این بقچه وسایل زیادی نبود. معمولا وقتی درب آن را باز می...

ادامه بیشتر ...