نوشته هایی با برچسب "شيشه ھای شکسته"

تاثیر پنجره در طراحی دکوراسیون منزل


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: آیا می دانید که فنگ شوﯾی در مورد چشم انداز پنجره ھا چه گفته است؟ چشم انداز خوبی که توسط پنجره در هر خانه ای ایجاد می شود نه تنھا ارزش خانه دو چندان می کند، بلکه یک حس خوب برای افرادی که...

ادامه بیشتر ...