نوشته هایی با برچسب "سمبل و معانی رنگ ھا"

رنگ ها و خاصیت آنها در دکوراسیون داخلی


دکوراسیون داخلی رامسین: حضور و وجود ھنر در ماھیت دکوراسیون داخلی انکارناپذﯾر بوده و جاﯾگاه و تاثیری تعیین کننده دارد، تا آنجا که پرداختن به مقوله دکوراسیون بدون وجود آن امری بیھوده و حرکتی به بیراھه است. تصوﯾر...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه