نوشته هایی با برچسب "سرخ سفالین"

شناخت روحیه افراد در طراحی دکوراسیون!


شرکت بازسازی رامسین: دکوراسیون خانه تنها اضافه کردن یک کاغذ دیوارى با طرحى نو یا لایه اى رنگ جدید نیست. باید آموخت که براى هر فضاى خانه چه مبلمانى مناسب است و آنگاه کدامیک از ایده هاى پیشنهادى باب طبع شماست ضمن اینکه...

ادامه بیشتر ...