نوشته هایی با برچسب "ساخت پاتختی"

تهیه پاتختی و کاربرد آن در خانه!


طراحی دکوراسیون رامسین: همه ما به کاربرد پاتختی در خانه واقف هستیم. برای قرار دادن وسایلی چون ساعت، چراغ مطالعه، چند جلد مجله و کتاب، لیوان آب و... به پاتختی نیاز خواهیم داشت. ولی در بسیاری از خانه ها دیده می شود که این...

ادامه بیشتر ...