نوشته هایی با برچسب "زمان کرونا"

حرکت در زمان کرونا و چیزهایی که اهمیت را دارند


طراحی دکوراسیون رامسین: کرونا باعث شده است که جهان به بن بست برسد! حتی آنهایی که در دوردست ترین نقطه اجتماعی زندگی می کنند، یک قفل جهانی را تجربه می کنند. چرا که در همه نقاط این جهان بخش های معدودی وجود دارند که تحت دسته...

ادامه بیشتر ...