نوشته هایی با برچسب "روانشناسی"

به روانشناسی رنگها در فضای خانه توجه کنیم!


دکوراسیون رامسین: توجه به این نکته که هر رنگی در ذهن و روح افراد تاثیر متفاوت و مختلفی دارد از اهمیت زیادی در اجرای دکوراسیون داخلی برخوردار است. اما در مجموع شناخت رنگ و تاثیر آن کمک می کند که ما بتوانیم براساس روحیه...

ادامه بیشتر ...