نوشته هایی با برچسب "رنگ ھای مکمل و ترکیبی"

چه نوع رنگی مناسب حمام است؟


دکوراسیون داخلی رامسین: انتخاب ترکیب درستی از رنگ در حمام تاثیر زﯾادی در فضای دکوراسیون داخلی دارد. توجه به این نکته که رنگ ھا حتی در موارد کاربردی را نیز تاثیر گذار هستند حائز اهمیت است. رنگ هم در جنبه زیباشناسی و...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه