نوشته هایی با برچسب "رنگ ھای سرد"

ارتباط رنگ و مساحت فضا در دکوراسیون داخلی


شرکت دکوراسیون داخلی رامسین: تقریبا همه ما در مورد فرمول و کاربرد رنگها اطلاعاتی در اختیار داریم. به طور معمول رنگ ھای گرم در یک محیط جلوه بیشتری نسبت به رنگهای دیگر دارند. و به همان مقدار رنگهای سرد جلوه کمتری در نگاه...

ادامه بیشتر ...

نور، رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی


دکوراسیون داخلی رامسین:  اگر هنوز به فکر خانه تکانی نیفتاده اید و قصد دارید هنگام خانه تکانی دکوراسیون منزل خود را نیز تغییر دهید ما برای شما پیشنهاداتی داریم که قطعا شما را در این زمینه بهتر می تواند راهنمایی کند....

ادامه بیشتر ...

رنگ ها و خاصیت آنها در دکوراسیون داخلی


دکوراسیون داخلی رامسین: حضور و وجود ھنر در ماھیت دکوراسیون داخلی انکارناپذﯾر بوده و جاﯾگاه و تاثیری تعیین کننده دارد، تا آنجا که پرداختن به مقوله دکوراسیون بدون وجود آن امری بیھوده و حرکتی به بیراھه است. تصوﯾر...

ادامه بیشتر ...

دکوراسیون یک خانه کوچک چگونه باید باشد؟


طراحی دکوراسیون رامسین: ﯾکی از نکات بسیار مھم و حساس در طراحی دکوراسیون، انتخاب وساﯾل و اسباب و اثاثیه است. باﯾد  توجه د اشته باشید وساﯾلی که تھیه می کنید اول از ھمه کیفیت خوبی داشته باشند  و کاربرد آن برای شما نیز...

ادامه بیشتر ...