نوشته هایی با برچسب "رنگ ھای خنثی"

چه رنگی متناسب خانه شماست؟


دکوراسیون داخلی رامسین: موضوع استفاده از رنگ در فضای زندگی، به طور معمول ارتباط مستقیمی با فرھنگ و آداب خانوادگی ساکنان خانه دارد. سالیان سال است که در خانه بسیاری از ما، دﯾوارھا به ﯾکی از رنگ ھای خنثی مانند...

ادامه بیشتر ...

رنگ ها و خاصیت آنها در دکوراسیون داخلی


دکوراسیون داخلی رامسین: حضور و وجود ھنر در ماھیت دکوراسیون داخلی انکارناپذﯾر بوده و جاﯾگاه و تاثیری تعیین کننده دارد، تا آنجا که پرداختن به مقوله دکوراسیون بدون وجود آن امری بیھوده و حرکتی به بیراھه است. تصوﯾر...

ادامه بیشتر ...

چگونه با رنگ، فضای دکوراسیون را تغییر دهیم!


طراحی دکوراسیون رامسین: داشتن اطلاعات کافی و آگاهی لازم در هر زمینه ای به ما کمک می کند که بهترین نتیجه را داشته باشیم. به همین خاطر قبل از اقدام در هر کار بهتر است که نسبت به آن کار یک نتیجه نسبی کسب نماییم. در این مطلب...

ادامه بیشتر ...

تاثیر نور بر رنگ دکورسیون خانه!


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شاید متوجه شده باشید که بعد از رنگ آمیزی آبی روی دﯾوار اتاق خواب، فضا را به شدت سرد می کند. اصولا تغییر در حالات رنگ برای دﯾوار یا مبلمان در فضای داخلی خانه به علت تابش نور طبیعی ﯾا...

ادامه بیشتر ...

رنگ های اصلی دکوراسیون داخلی


دکوراسیون رامسین: اگر فضای آرامی را برای اعضای خانواده می پسندید، بھتر است از رنگ ھای سفيد و بژ بهره بگیرید. استفاده از اﯾن رنگ ھا برای پوشش دﯾوارھا، کف و مبلمان بسيار مناسب ھستند و فضایی آرام به وجود می آورند. اگر...

ادامه بیشتر ...