نوشته هایی با برچسب "رنگ ھای جوھرمانند"

چه رنگی برای پنجره استفاده کنیم؟


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: به طور معمول رنگ قاب پنجره و درهایی یک اتاق با نوع معماری و گچپری و دیگر جزئیات مانند رنگ سقف، رنگ دیوار و شومینه جلوه و منظره خاصی به هر اتاقی می دهند.  تاثیر شگرف رنگ بر هیچ کس پوشیده نیست....

ادامه بیشتر ...