نوشته هایی با برچسب "رنگ های زنده"

رنگ های زنده چه رنگ هایی هستند؟


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: همواره رنگ ھای زنده رنگهای پرطرفداری بوده و ھستند. اﯾن رنگ ھا به گونه ای همیشه جلب توجه می کنند و تاثیر شگرفی در نظر هر بیننده ای دارد.  این رنگ ها به دلیل اینکه انرژی خاصی به محیط می دهند...

ادامه بیشتر ...