نوشته هایی با برچسب "رنگ های روشن و زنده"

نورپردازی محیط و تاثیر آن در رنگ!


دکوراسیون داخلی رامسین: تاثیر نورپردازی در رنگ های استفاده شده در دکوراسیون امری غیر قابل انکار است.   باید توجه کنید که آفتاب، فلورسنت، نور متحرک و ﯾا نور بسیار روشن و ... به رنگ، ساﯾه ھای متفاوت خواهند داد. پیش از ھر...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه