نوشته هایی با برچسب "رنگ غالب"

عیب و نقص دیوار را با رنگ بپوشانید!


دکوراسیون داخلی رامسین:  شاید کمتر کسی پیدا شود و ادعا بکند که من در خانه ای زندگی می کنم که همه چیز آن مطابق با میل و سلیقه او باشد.  با این حال همه ما در طول زندگی تلاش می کنیم که یک زندگی مطلوب و مناسب را برای خود و دیگر...

ادامه بیشتر ...

جذابیت های فراوان رنگ سفید در دکوراسیون داخلی


  دکوراسیون داخلی رامسین: جالب است بدانید که افراد در مقابل رنگ سفید یا جاذبه دارند و یا دافعه! و به طور عام یا نظرشام مثبت است و یا منفی! سفید با ھر رنگی ترکیب می شود. و برای برای خانه ھاﯾی که قرار است به فروش برسند...

ادامه بیشتر ...