نوشته هایی با برچسب "رنگ دکوراسیون"

تدوین قانون برای دکوراسیون داخلی


دکوراسیون داخلی رامسین: یک اندیشمند آمریکایی در مورد دکوراسیون داخلی معتقد است: «خانه ھمان جاﯾی است که وقتی قرار است به آن برگردﯾم، ھمه اجزاﯾش آدم را به سمت خودش می کشد» به طور معمول ﯾکی از اﯾن اجزایی که آدم را جذب...

ادامه بیشتر ...

در دکوراسیون داخلی چه رنگی انتخاب کنیم؟


دکوراسیون داخلی رامسین: همواره رنگ برای هر یک از ما ذهنیتی زیبا داشته است. به همین خاطر است که از بین همه رنگها، طبیعت ما بیشتر رنگهای زنده را دوست دارد. رنگ می تواند فضایی را جلب توجه کند و نظر بیننده ای را سمت خویش فرا...

ادامه بیشتر ...

رنگ ها و خاصیت آنها در دکوراسیون داخلی


دکوراسیون داخلی رامسین: حضور و وجود ھنر در ماھیت دکوراسیون داخلی انکارناپذﯾر بوده و جاﯾگاه و تاثیری تعیین کننده دارد، تا آنجا که پرداختن به مقوله دکوراسیون بدون وجود آن امری بیھوده و حرکتی به بیراھه است. تصوﯾر...

ادامه بیشتر ...

آیا رنگ در دکوراسیون آشپزخانه تاثیر دارد؟


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: آشپزخانه در زندگی امروزی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است. دلیل این اهمیت این است که زندگی کوچک آپارتمانی امروزی و فضایی که در اختیار ما وجود دارد بتاعث شده است که اھل خانه زمان و وقت...

ادامه بیشتر ...

رنگ مناسب دکوراسیون داخلی منزل!


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: رنگ یکی از بهترین تغییر دهنده های یک محیط و پرکاربردترین ابزار در دکوراسیون است. رنگ تنها جلا دهنده فضای محیط نیست بلکه به نحوی تغییر دهنده روحیه هر یک از آدمهاست. امروزه بیشتر طراحان...

ادامه بیشتر ...

دکوراسیون داخلی بدون اثاثیه زیبا نیست!


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: حتما توجه کرده اید که ﯾک اتاق بزرگ خالی به نظر خیلی سرد و بی روح می آید. در مقابل شاهد هستیم وقتی همین اتاق خالی و نامانوس با وسایل و اشیاء لازم چیده شود، جذاب و خیره کننده به نظر می رسد. در...

ادامه بیشتر ...

چه رنگی در دکوراسیون داخلی منزل استفاده کنیم؟


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: اﯾده ھاﯾی زیادی در مورد استفاده از رنگ ھا در دکوراسیون داخلی وجود دارد. ولی بیش از ھر چیز رنگ بستگی به سلیقه و روحیات ساکنین مربوط می شود و انتخاب هر رنگ، ذوق افراد را از هم متمایز می...

ادامه بیشتر ...