نوشته هایی با برچسب "رنگ در آشپزخانه"

به وسیله رنگ در آشپزخانه تنوع ایجاد کنیم!


طراحی دکوراسیون رامسین: مھمترﯾن نکته ای که می بایست در آشپزخانه به آن توجه داشت این است که کابینت و دﯾگر فضاھای مواد غذاﯾی به اندازه ای باشد که  نمای آن آشفته به نظر نرسد. از طرفی اگر فضا را بهینه کنیم، نه تنها جای...

ادامه بیشتر ...

آیا رنگ در دکوراسیون آشپزخانه تاثیر دارد؟


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: آشپزخانه در زندگی امروزی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است. دلیل این اهمیت این است که زندگی کوچک آپارتمانی امروزی و فضایی که در اختیار ما وجود دارد بتاعث شده است که اھل خانه زمان و وقت...

ادامه بیشتر ...