نوشته هایی با برچسب "رنگ آمیزی آبی"

تاثیر نور بر رنگ دکورسیون خانه!


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: شاید متوجه شده باشید که بعد از رنگ آمیزی آبی روی دﯾوار اتاق خواب، فضا را به شدت سرد می کند. اصولا تغییر در حالات رنگ برای دﯾوار یا مبلمان در فضای داخلی خانه به علت تابش نور طبیعی ﯾا...

ادامه بیشتر ...