نوشته هایی با برچسب "رنگهای آم بخش"

آیا رنگها در آرامش ما تاثیر دارند؟


دکوراسیون رامسین: قبل تر نیز به این موضوع پرداخته ایم که در ھر خانه ای، اتاق نشيمن پر رفت و آمدترﯾن مکان هر خانه ای است و باﯾد در تعيين دکوراسيون آن توجه ویژه ای داشت. فراموش نکنیم اتاق نشيمن باﯾد محيطی گرم و صمیمی و در...

ادامه بیشتر ...