نوشته هایی با برچسب "دوره قاجار"

معماری ایران در دوره قاجار


دکوراسیون داخلی رامسین: معماری ایران از اواخر دوره قاجار و شروع دوره پهلوی دچار هرج و مرج و آشفتگی شد در این دوران ما شاهد احداث همزمان ساختمانهایی هستیم که هر کدام بیانگر یکی از مکاتب فکری دوره هایی مشخص از تاریخ...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه