نوشته هایی با برچسب "انواع معماری"

انواع معماری پست مدرنیسم


دکوراسیون داخلی رامسین: پس از آرام شدن شرایط کشور بعد از جنگ و آغاز دهه هفتاد شهرهای کشور پر شدند از بناهای ریز ودرشتی که نیازهای ساختمانی جدید را برطرف سازند. شهرهای گسترش یابنده و بافتهای موجود شهری مملو از پروژههای...

ادامه بیشتر ...