نوشته هایی با برچسب "الگوهای سنتی"

تناسبات در معماری مسکونی ایران


دکوراسیون داخلی رامسین: امروزه پدیدآورندگان فضا را افراد مختلفی تشکیل می دهند . به عبارت دیگر محیط مصنوع کنونی حاصل تلاش دسته جمعی ما در راه رسیدن به محیطی بهتر و آسایش بیشتر است . اما آیا در رسیدن به این مقصود موفق بوده...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه