نوشته هایی با برچسب "اتروسکها و رومیها"

کاربرد بتن در طراحی و معماری


دکوراسیون رامسین: بتن نسبت به مصالح ساختمانی نه تنها از نظر فنی مطلوب می باشد. بلکه از نظر زیبایی معماری نیز می تواند به ساختمان کیفیت طبیعی تری بدهد و به تنوع محیط بیفزاید. پس از گذشت یک صد سال به نظر می رسد که چشمها...

ادامه بیشتر ...