نوشته هایی با برچسب "اتاق نشيمن"

چند توصیه در مورد اتاق نشیمن!


طراحی دکوراسیون رامسین: آیا تا به حال فکر کرده اید که برای اﯾنکه مبلمان چرمی شما تمیز و نرم بماند چه کاری باید انجام دهید؟ پاسخ به این سوال زیاد سخت نیست. چرا که فقط کافی است مرتب آن را گرد گیری کنید و گاهی سطح آن را با...

ادامه بیشتر ...

مدیریت فضای خانه و بهینه کردن آن!


طراحی دکوراسیون داخلی رامسین: در بیشتر خانه ها جدا از فضاھای معمولی مانند کابینت ھای آشپزخانه و کمدھای دﯾواری، فضاھای دیگر نیز وجود دارد که بدون آنکه نمای اصلی خانه به هم بخورد می توان وسایلی مختلفی را در آن جای...

ادامه بیشتر ...

آیا رنگها در آرامش ما تاثیر دارند؟


دکوراسیون رامسین: قبل تر نیز به این موضوع پرداخته ایم که در ھر خانه ای، اتاق نشيمن پر رفت و آمدترﯾن مکان هر خانه ای است و باﯾد در تعيين دکوراسيون آن توجه ویژه ای داشت. فراموش نکنیم اتاق نشيمن باﯾد محيطی گرم و صمیمی و در...

ادامه بیشتر ...

چند راهکار ساده درباره یک اتاق نشیمن شیک!


دکوراسیون رامسین: امروزه ما مھمان ھاﯾمان را در اتاق نشيمن پذﯾرایی می کنيم، یا غذا می خورﯾم و تلوﯾزﯾون نگاه می کنیم. به همین دلیل اتاق نشيمن ھر خانه بيشترﯾن اھميت را در خانه دارد. با هفت نکته ای که در ادامه به آن...

ادامه بیشتر ...

عواملی مهم در دکوراسیون منزل!


پنج عامل بسيار مھم، در طراحی داخلی ھمواره مد نظر قرار می گيرد: فضا، رنگ، بافت، روشنایی، و جزﯾيات . دکوراسیون رامسین: در چند دهه اخیر ورود اجتناب ناپذﯾر انبوھی از رسانه ھای دﯾداری و شنيداری، مانند روزنامه، مجله،...

ادامه بیشتر ...

نوشته‌های تازه