نوشته هایی با برچسب "ابنیه سنتی"

شرایط اقلیمی و آب و هوایی در دکوراسیون داخلی


دکوراسیون داخلی رامسین: باید توجه داشت که بخش عظیمی از ایران در مناطق کوهستانی واقع شده است. از کوههای البرز و زاگرس تا نواحی مرکزی و غرب ایران  و همچنین از شهرهای کناره ای دریای خزر در شمال شرایط اقلیمی متفاوتی نسبت به...

ادامه بیشتر ...